Матеріали курсів 2018

Нормативні навчальні дисципліни:

  • ННД.01 Іноземна мова
  • ННД.03 Філософія науки та культури

Дисципліни вибору інституту:

Спеціальність 111 "Математика":
Спеціальність 113 "Прикладна математика":

Дисципліни вибору аспіранта 111 "Математика":

01 - математичний аналіз:


02 - диференціальні рівняння:


03 - математична фізика:

ДВА.03.01 Групові методи інтегрування диференціальних рівнянь ( Бойко В.М.)
ДВА.03.02 Алгебраїчні методи математичної фізики (Попович Р.О.)
ДВА.03.03 Суперсиметрія та суперінтегровність рівнянь математичної фізики (Нікітін А.Г.)
ДВА.03.05 Нескінченновимірний аналіз в математичній фізиці та його застосування (Ребенко О.Л.)
ДВА.03.06 Метод оснащених просторів у теорії сингулярних збурень самоспряжених операторів (Кошманенко В.Д.)
ДВА.03.07 Моделювання складних систем (Кошманенко В.Д.)

04 - геометрія та топологія:

ДВА 04.01 Маловимірна топологія (Максименко С.І.)
ДВА.04.02 Диференціальна топологія (Максименко С.І.)
ДВА.04.03 Алгебраїчна топологія (Максименко С.І.)
ДВА.04.04 Динамічні системи та їх застосування (Коляда С.Ф.)

05 - теорія ймовірностей і математична статистика:

ДВА.05.01 Теорія великих відхилень (Дороговцев А.А.)
ДВА.05.02 Процеси Леві та їх узагальнення (Кулик А.М.)
ДВА.05.03 Стохастичні потоки (Пилипенко А.Ю.)
ДВА.05.04 Математичні моделі полімерів (Ізюмцева О.Л.)
ДВА.05.05 Перетворення гаусівських мір та ортогональні розклади (Ізюмцева О.Л.)
ДВА.05.06 Математичні моделі дифузій в середовищах з мембранами (Портенко М.І.)

06 - алгебра та теорія чисел:

ДВА.06.01 Алгебрична геометрія (Дрозд Ю.А.)
ДВА.06.02 Геометрична та комбінаторна теорія груп (Сисак Я.П.)
ДВА.06.03 Гомологічна алгебра (Дрозд Ю.А.)
ДВА.06.04 Похідні категорії та їх застосування (Любашенко В.В.)Дисципліни вибору аспіранта  113 "Прикладна математика"

ДВА.07.01 Методи без насичення  точності в обчислювальній математиці (Василик В.Б.)
ДВА 07.02 Чисельні методи для розв'язування задач для диференціальних рівнянь з  операторними  коефіцієнтами (Ситник Д.О.)
ДВА.07.03 Наближені методи розв'язування задач типу Штурма-Ліувілля та їх узагальнень (Макаров В.Л.)
ДВА.07.04 Ітераційні процедури у некоректних задачах (Солодкий С.Г.)
ДВА.07.05 Чисельні методи  розв'язування обернених задач (Новоторський М.А.)
ДВА.07.06 Загальні принципи регуляризації нестійких задач (Милейко Г.Л.)
ДВА.07.09 Класична  проблема  моментів  та узагальнені  моментні  зображення (Голуб А.П.)
ДВА.08.04 Варіаційні принципи механіки суцільного середовища  (Тимоха О.М.)
ДВА.08.06 Вибрані питання  стійкості консервативних систем (Сосницький С.П.)
ДВА.08.07 Декомпозиція та керування в динамічних системах (Новицький В.В.)
ДВА.08.08 Керування майже консервативними механічними системами (Новицький В.В.)