Матеріали дисциплін 2020

Нормативні навчальні дисципліни:

ННД.01 Іноземна мова

ННД.02 Математичні студії (Бойко В.М.)

ННД.03 Філософія науки та культури

Дисципліни спеціальності 111 "Математика":
ДВА.01.13. Вибрані питання функціонального аналізу (Романюк В.С.) ДВА.02.05 Геометрична динаміка систем з дискретним часом  (Покутний О.О.) ДВА.02.06 Крайові задачі для операторно-диференціальних рівнянь (Покутний О.О.)

ДВА.03.03 Суперсиметрія та суперінтегровність рівнянь математичної фізики (Нікітін А.Г.) ДВА.04.03 Алгебраїчна топологія (Полулях Є.О.) ДВА.06.03 Гомологічна алгебра (Дрозд Ю.А.) ДВА.06.04 Похідні категорії та їх застосування (Любашенко В.В.)

ДВА.07.09 Класична  проблема  моментів  та узагальнені  моментні  зображення (Голуб А.П.)

Дисципліни спеціальності 113 "Прикладна математика"